Beskrivelse af tilbudsgiver

Du vil ofte blive bedt om at beskrive tilbudsgiver og tilbudsgivers organisation. Nedenfor finder du forskellige eksempler der beskriver hhv. AU generelt, DCE og/eller institutterne Bioscience og Miljøvidenskab. Du er velkommen til at tage udgangspunkt i disse versioner og forkorte i forhold til den specikke opgave.

Beskrivelse af AU + DCE + BIOS + ENVS (Dansk)

Beskrivelse af AU + DCE + BIOS + ENVS (Engelsk)