Economic and financial capacity

Ved afgivelse af tilbud vil du ofte blive bedt om DCE's 'økonomiske og finansielle kapacitet'. I det tilfælde skal du bruge tal for fx omsætning og overskud for hele Aarhus Universitet, som du finder i AU's Årsrapporter.

Aarhus Universitet Årsrapport

Ved budgetlægning ved afgivelse af tilbud bør du tage udgangspunkt i de tidligere retningslinier for DMU for beregning af timepris:

Der budgetteres  med kostpriser tillagt fuld overhead. AU Økonomi kan hjælpe med at beregne den korrekte timesats.
Ved afvigelser fastsættes overheadtaksten i dialog med institutleder og DCE direktør.

Med mindre andet specifikt er angivet i udbudsmaterialet bør taksterne så vidt muligt tage
udgangspunkt i den egentlige løn for de konkrete medarbejdere man på forhånd ved skal arbejde
på projektet. Er dette ikke klarlagt kan man benytte sig af de gennemsnitlige takster, specificeret ud på stillingstype.