Fortrolighedsaftale

I nogle tilfælde kan du blive bedt om at underskrive en aftale om fortrolighed.

Du kan i det tilfælde kontakte jurist Gry Bagger, gba@dce.au.dk