Din rapport trin for trin

Vær opmærksom på, at forløbet kan tage tid. Adviser involverede i god tid!

Vælg rapport-type

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udgiver to typer rapporter:

 • Videnskabelige rapporter (Scientific reports) indeholder selvstændige videnskabelige resultater fra forskning og udredning i relation til Miljø- og Fødevareministeriet og andre rekvirenter.
 • Tekniske rapporter (Technical reports) indeholder for eksempel modeldokumentation, data og baggrundsmateriale eller er faglige statusrapporter, der ikke er omfattende nok til at være videnskabelige rapporter.

Er du i tvivl om rapport-type? Se de allerede publicerede rapporter: (http://dce.au.dk/udgivelser/).

Procedure for rapporter

Opret skabelon og skriv rapportudkast

Brug DCE-knappen i Word. Start med at oprette skabelonen for din ønskede rapport-type på dansk eller engelsk. Mere information om DCE-knappen og skabelonerne – se her

Alle rapporter skal have både dansk og engelsk sammenfatning.

 1. Rapporten skrives, husk at bruge rapportskabelonen.
 2. Når rapporten er samlet (også med figurer og tabeller) skal følgende ske:
 3. Rapporten skal korrekturlæses/sproglig kvalitetssikres af en sekretær i instituttet. Hos ECOS ses en oversigt her
  • Hvis der skal bruges grafisk bistand til figurer, skal dette meldes ind til Tinna (tch@ecos.au.dk) i god tid.
 4. Rapporten skal faglig kvalitetssikres af en kollega fra instituttet
 5. Rapporten skal kvalitetssikres af en medarbejder fra DCE centerenheden
  • Notificer evt. Michael Strangholt i DCE (mis@dce.au.dk), hvis der skal skrives en nyhed til dce.au.dk eller forventes mediebevågenhed.
 6. Rapporten tjekkes i forhold til opsætning af en sekretær. I ECOS er det hos Else evs@ecos.au.dk. ENVS har egne sekretærer.
 7. Rapporten sendes rapportpostkassen: rapporter@dce.au.dk til offentliggørelse på hjemmesiden. Husk at medsende forsidefoto i separat fil inkl. fotografnavn. Evt. kommenteringsark medsendes også.
 8. Rapporten får først nummer, når rapporten må offentliggøres.
 9. Den endelige rapport fremsendes til rekvirent, og relevant medarbejder i DCE centerenheden kopi-orienteres. Husk at journalisere mailen. 

Den færdige rapport fremsendes til rekvirenten og rapporten offentliggøres. Hvis rapporten skal omtales på hjemmeside, der skal udsendes pressemeddelelse eller etableres presseberedskab, skal det aftales inden offentliggørelse med Michael Strangholt, DCE, mis@dce.au.dk.

’Kvalitetssikring af produkter’ er beskrevet i TECH’s kvalitetsledelsessystem og ’Offentliggørelse af produkter’ Tech Kvalitetsledelsessystem - Dokumenter - Alle dokumenter (sharepoint.com)

Procedure for notater

Til faglige notater skal du bruge notatskabelonen som findes her:
O:\ST_DCE-Information\DCE_Notatskabelon

Notater skal kvalitetssikres fagligt på niveau med rapporter, dvs. af fagperson og DCE, og bør desuden kvalitetssikres sprogligt i det omfang, der er ressourcer til det.

Når dit notat er endeligt godkendt, sender du det til rekvirent og til (rapporter@dce.au.dk), som offentliggør notatet på hjemmesiden (dce.au.dk/udgivelser/).