Din rapport trin for trin

Din rapport trin for trin

Vælg rapport-type

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi udgiver to typer rapporter:

  • Videnskabelige rapporter (Scientific reports) indeholder selvstændige videnskabelige resultater fra forskning og udredning i relation til Miljø- og Fødevareministeriet og andre rekvirenter.
  • Tekniske rapporter (Technical reports) indeholder for eksempel modeldokumentation, data og baggrundsmateriale eller er faglige statusrapporter, der ikke er omfattende nok til at være videnskabelige rapporter.

Er du i tvivl om rapport-type? Se de allerede publicerede rapporter (http://dce.au.dk/udgivelser/) eller kontakt DCE.

Procedure for rapporter

Opret skabelon og skriv rapportudkast

Brug DCE-knappen i Word. Start med at oprette skabelonen for din ønskede rapport-type på dansk eller engelsk. Mere information om DCE-knappen og skabelonerne se her

Alle rapporter skal have både dansk og engelsk sammenfatning. 

Når rapporten er færdig i udkast (også med figurer og tabeller) skal følgende ske:

  • Forfatteren sender rapporten i udkast til fagligt kvalitetssikring internt i instituttet og/eller i eksternt regi. Stillingtagen til hvem, der skal foretage faglig kvalitetssikring, skal som udgangspunkt ske i forbindelse med tilrettelæggelse af opgaveløsningen (brug skabelon for projektplan ved tilrettelæggelsen).. Forfatteren sender rapporten til sproglig kvalitetssikring internt i instituttet. Medarbejdere i Ecoscience kan få den sproglige kvalitetssikring udført af en medarbejder dedikeret til opgaven. Læs mere her.
  • Forfatteren sender den kvalitetssikrede rapport til opsætning enten hos DCE-chefsekretær Karin Balle Madsen (kbm@dce.au.dk) eller hos den institutsekretær, der sædvanligvis håndterer rapporter.
  • Efter opsætning skal rapporten kvalitetssikres i DCE-centerenheden med henblik på at sikre kontinuitet i rådgivningen og læsbarheden for målgruppen. Hvis rapporten forventes at give øget mediebevågenhed kopiorienteres institutleder og viceinstitutleder samt DCE’s kommunikationskonsulent (Michael Strangholt (mailto:mis@dce.au.dk)).
  • Grafisk Værksted/institutsekretær færdiggør rapporten i tekst, layout og grafik (figurer og tabeller) og forsyner den med omslag.

Den færdige rapport fremsendes til rekvirenten og rapporten offentliggøres. Hvis rapporten skal  omtales på hjemmeside,  der skal udsendes pressemeddelelse eller etableres presseberedskab aftales det inden offentliggørelse med Michael Strangholt DCE.

’Kvalitetssikring af produkter’ er beskrevet i Procedure 7 TECH’s kvalitetsledelsessystem og ’Offentliggørelse af produkter’ i Procedure 9.

Vær opmærksom på, at forløbet kan tage tid.  Adviser i god tid.

Procedure for notater  

Til faglige notater skal du bruge notatskabelonen som findes her: O:\ST_DCE-Information\DCE_Notatskabelon
Notater skal kvalitetssikres fagligt på niveau med rapporter, dvs. af fagperson og DCE, og bør endvidere kvalitetssikres sprogligt i det omfang, der er ressourcer til det.

Når dit notat er endeligt godkendt, sender du en kopi til Karin Balle Madsen (kbm@dce.au.dk), som offentliggør notatet på hjemmesiden (dce.au.dk/udgivelser/) og sender en kopi til viceinstitutleder.