Hvilke produkter skal jeg registrere i PURE?

I bred forstand skal alle produkter af forskning, rådgivning, formidling og undervisning registreres. Det vil sige artikler, rapporter, konferencebidrag osv. Det samme skal de aktiviteter som man indgår i, i kraft af sin ansættelse på AU. Det vil sige deltagelse i råd og nævn, optræden i medier o.s.v.

PURE-registrerede publikationer for et givet år, der udløser point ift. den i Den bibliometriske forskningsindikator (BFI), danner grundlag for den finansieringsmodel, som en del af universiteternes basismidler skal fordeles efter via Finansloven i det efterfølgende år. Det er derfor vigtigt, at alle publikationer registreres korrekt i PURE. Tallene trækkes i PURE af Forsknings- og Innovationsstyrelsen 1. marts og registreringerne skal inden denne dato valideres af bibliotekaren (for ENVS, BIOS og DCE Iben Brøndum).

Bemærk i øvrigt, at en publikation registreret under ”Rådgivning” i PURE også tæller med i diverse AU-opgørelser over forskningspublikationer. Registreringen under ”Rådgivning” giver således mulighed for at flage de forskningspublikationer, der er rekvirerede og herunder myndighedsrettede. Publikationer registreret under ”Rådgivning” i PURE vil desuden tælle med i Den bibliometriske forskningsindikator, hvis de opfylder BFI-kravene om niveauinddelt tidsskrift, forlag m.m. Omvendt er det kun publikationer, der i PURE registreres under Rådgivning, som indgår i MRI-indikatoren for forskningsbaseret myndighedsrådgivning.

https://medarbejdere.au.dk/pure/pure-home/