PURE: Ansvarsfordeling

Lokale redaktører/superbrugere

Det enkelte institut har selv ansvar for at registrere publikationer. I det daglige kan du få hjælp til PURE af de lokale kontaktpersoner. Arbejdsdelingen i institutterne er forskellig, men i listen herunder ses en oversigt over de lokale kontaktpersoner, som på forskellig led har ansvar for anvendelsen af PURE i institutterne - nogle har en udførende rolle (registrering for en gruppe medarbejdere), andre en vejledende og ledelsesmæssig rolle.

 

ENVS Klaus Condé Christensen
BIOS - Roskilde Anne van Acker
BIOS - Silkeborg Anne Mette Poulsen
BIOS - Kalø Iben Brøndum
BIOS - Aarhus Anne Mehlsen

Sissel Rønning 

DCE Karin Balle Madsen

Support

Du kan få yderligere support hos bibliotekar Iben Brøndum, som normalt vil kunne afhjælpe de daglige problemstillinger, spørgsmål omkring validering og usikkerhed omkring registrering af en publikation. Hvis der er tale om decideret tekniske fejl vil dit supportkald blive ekspederet videre til AU-PURE.