Hvad tjekker DCE-centerenheden?

Ang. opgavens indhold:

 • Er opgaven beskrevet præcist med konkrete leverancer/deadlines/milestones – for at undgå uklarhed med kunden efterfølgende om opfyldelse af tilbuddet/kontrakten
 • Er opgaven beskrevet hensigtsmæssigt ? kan kontraktens opdrag kvalificeres? er tilbuddet beskrevet jf. udbuddets betingelser?
 • Er de relevante faglige kompetencer inddraget?
 • Forskningsindhold – indeholder kontrakten en basisfinansiering til forskningsgrundlaget? eller indeholder kontrakten tilstrækkelig øvrig forskningsmæssigt udbytte? Dvs. hvilken overhead bør anvendes?

Ang. økonomi:

 • Økonomiske vilkår som overhead, budgetopstilling og priser (prisniveau)
 • Betalingsplaner, afrapporteringskrav og -terminer
 • Kontrakttyper, udfyldelse af bilag og annekser

Ang. jura:

 • Standardkontrakter (MIM og andre)
 • Data- og publiceringsrettigheder
 • Vilkår om immatrielle rettigheder
 • Bod, ansvar og andre bindinger
 • Generelle erklæringer og organisationsbeskrivelser