DCE centerenheden

Medarbejdere i centerenheden

DCE centerenheden er den administrative enhed, der koordinerer myndighedsopgaver på tværs af institutterne og koordinerer med Miljø- og Fødevareministeriet og med DCA centerenheden om konkrete opgaver. DCE centerenheden består af en direktør, jurister, pressekontakt og sekretær samt en række faglige koordinatorer, der koordinerer og kvalitetssikrer rådgivning i forhold Miljø- og Fødevareministeriet og andre rekvirenter. Du kan finde den rigtige kontaktperson i listen herunder. 

Ledelse og koordinering

Direktør Maria Sommer Holtze

Chefsekretær

Kontorfuldmægtig

Kommunikation- og presseansvarlig

Økonomi, IT/data, konventioner

Kontrakter, juridisk rådgivning, tilbud/udbud og aktindsigt

Miljøvidenskab og Arktis

Ecoscience

Faglige koordinatorer

Arktis, mikrobiologi, årsrapportering, tilbud, identifikation af udbud, Miljøbiblioteket

Ferskvand, opland, EurAqua

Luft, emissioner, kvalitetsledelse

Marine områder, PEER, Climate-KIC

Biodiversitet, arter og naturtyper

Miljøfremmede stoffer, NORMAN netværket, Standat, tilbud