Rapportskabelon vejledninger

Rapportskabelon for DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi

Denne side er opdateret 23. september 2021

Seneste opdatering er sket i september 2021 og vedrørte databladet samt visse problemer med at danne indholdsfortegnelse.

Se evt: nyheder i versionerne fra 2018-2021. Heri beskrives også hvordan et problem med vandrette streger kan kureres.


DCE rapporter bliver udgivet i to rapportserier:

 • Videnskabelige rapporter (Engelsk: Scientific reports)
  Indeholder selvstændige, videnskabelige resultater fra forskning og udredning i relation til Miljøministeriet og andre rekvirenter.
 • Tekniske rapporter (Engelsk: Technical reports)
  Indeholder fx modeldokumentation, data og baggrundsmateriale, faglige statusrapporter der ikke er omfattende nok til at være en videnskabelig rapport. 

Rapportserierne publiceres af DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet el. DCE - Danish Centre for Environment and Energy, Aarhus University.

Herunder finder du Word-teknisk information om rapportskabelonen. Anden information om Centerets udgivelser kan findes på siden Vejledninger fra DCE.

Hvordan installeres DCE's rapportskabelon?

Du skal selv sørge for at opdatere skabelonen, hvis du vil være sikker på at have den nyeste skabelon. Opskriften er:

 • Luk Word
 • Find på O-drevet mappen O:\TECH_DCE-Information\DCE_Rapportskabelon 
 • Dobbeltklik på filen Installer_DCE_RapportSkabelon.cmd

Hvis du ikke har adgang til den pågældende mappe på O-drevet, så kontakt IT support eller Anja Skjoldborg Hansen i DCE.

Du kan se om du har en udgave af rapportskabelonen installeret ved at checke, om du i Word, fanen Add-ins (på dansk: "Tilføjelsesprogrammer"), finder en knap kaldet 'DCE'.

Hvis du har ikke har skabelonen kan du bruge ovenstående opskrift.

Hvis du allerede har den, kan du sikre dig at skabelonen er up-to-date ved at bruge opskriften.

Hvis du vil installere skabelonen på en hjemme-PC er der vigtig information at hente i notatet Teknisk information om DCE rapportskabelon (pdf, 2 sider). Se bunden af denne side for link til en pakke med skabelonen.

Brugervejledning til rapportskabelonen 

Der er udarbejdet en brugervejledning til skabelonen (pdf, 10 sider).

Den er værd at kigge i, for mange ting ved brug af skabelonen er ikke indlysende. Men den ultrakorte opskrift på at komme i gang med at bruge skabelonen i Word 2016 er som følger:

Du kan starte på en ny rapport via fanebladet Add-ins (på dansk: "Tilføjelsesprogrammer"), knappen DCE.  Knappen giver også mulighed for at starte på enkeltstående kapitler til en rapport ("Efterfølgende kapitler"), som så senere kan flettes ind i en rapport. Rapportskabelon er ikke integreret med AU's Templafy-system.

I øvrigt indeholder brugervejledningen svar på mange af de spørgsmål du måtte have. 

Hvis du er i gang med en rapport kan du godt installere den ny skabelon og arbejde videre. Se brugervejledningens afsnit Genbrug af gammel rapport med ny skabelon for nogle tips.

Vigtige tips

Du finder en løsning på en række mulige problemer i Brugervejledningen til rapportskabelonen (pdf, 10 sider): 

 • Får du en fejlmeddelelse, når du trykker på DCE-knappen?
 • Har du problem med at at overskriftsnumre forsvinder?  
 • Er der en vandret streg efter dine figurer?
 • Er Formeleditoren ikke tilgængelig eller får du en fejlmelding fra den? Se afsnittet "Diverse tips" i brugervejledningen.
 • Er en figur eller formel skåret af i højden?  Se afsnittet "Diverse tips" i brugervejledningen.
 • Er værktøjerne i rapportskabelonen forsvundet?
 • Har du problemer med indholdsfortegnelsen? Se afsnittet "Diverse tips" i brugervejledningen.  

DCE's rapportskabelon: Det grundlæggende 

 • For at få adgang til værktøjer vedr. rapportskabelonen skal du vælge fanen Add-ins (på dansk: Tilføjelsesprogrammer). Knappen DCE giver mulighed for at oprette en rapport, for at se tips om brug af rapportskabelonen, for adgang til en funktion med at tilknytte rapportskabelonen og for at bruge en 'Støvsuger' til at rense et dokument for formatering.
 • Når du arbejder med en rapport vil du hyppigt få brug for at vælge fanen Add-ins. Derved vil du i Words "bånd" få adgang til en del knapper samt (yderst til venstre) to menuer, du kan have nytte af i dit arbejde med rapporter: Menuen 'Rapport’ og menuen 'Typografier'.
 • Menuen Rapport giver dig bl.a. adgang til at skifte sprog, skifte papirretning på siden og opdatere indholdsfortegnelse.
 • Menuen Typografier giver dig adgang til at vælge typografier. Det er dog hurtigere at benytte knapper eller genvejstaster til det. Se afsnittet Typografier og genvejstaster i vejledningen.

Links til vejledninger mv

Info om tidligere versioner:

I februar 2020 skete en vigtig teknisk rettelse, som er afgørende, hvis man bruger en 64-bit version af Word.

Hvis man bruger en udgave fra før februar 2020 vil et tryk på DCE-knappen (hvis man f.eks. vil lave en ny rapport) udløse en fejlmeddelelse ("Compile error..."), så man slet ikke kan komme i gang med at bruge rapportskabelonen.

Nu og fremover skal du selv sørge for at opdatere skabelonen, hvis du vil være sikker på at have den nyeste skabelon. Der sker ikke nogen automatisk opdatering af DCE rapportskabelonen på din PC.

Se opskriften længere nede på siden for en opskrift på opdatering.