Opgaver

Hvad laver centret?

Opgaverne i det nationale center er at varetage forhandlinger af den overordnede kontrakt med Miljøministeriet, koordinere overvågningen og være ind- og udgang for opgaverne for Miljøministeriet mfl. Herudover skal centret også sikre administrativ support ift. kontrakter og projekter, kvalitetssikring af produkter, som leveres via centret, og udgivelse af publikationer, support ift. populærfaglig formidling og generel pressekontakt m.m.

Hvad kan centerenheden gøre for dig?

 • Support og kvalitetssikring i forbindelse med indgåelse af kontrakter/aftaler om rådgivning
 • Indgå i opgaveløsningen, f.eks. som projektleder ved tværgående opgaver.
 • Udvikling af kvalitetsstyringssystemer for rådgivning og bidrage til kvalitetssikringen sammen med institutterne
 • Holde øje med udbud
 • Afgøre hvorvidt en given opgave er omfattet af hovedkontrakten eller der skal indgås en særskilt kontrakt
 • Sikre at alle opgaver sker på rimelige vilkår og inden for universitets kernefaglighed
 • Sikre koordinering med DCA - Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug
 • Sikre koordinering af NOVANA-overvågningen
 • Bindeled til Miljø- og Fødevareministeriet fx ved at informere departementet om kommende rapporter mv.
 • Hjælp til populær formidling og pressehåndtering
 • Brande AU’s rolle som leverandør af forskningsbaseret miljørådgivning
 • Viden om den politiske dagsorden som rådgivningen vil indgå i, samt den forskningspolitiske/strategiske sammenhæng
 • Overblik over den samlede opgaveportefølje samt tidligere udmeldinger, så man kan sikre koordinering og konsistens
 • Bistå i de indledende drøftelser om en opgave – sammen med forskere/rådgivere – med rekvirenten. Se listen over medarbejdernes fagområder i centerenheden her