Referater af møder i DCE-centerenheden

DCE-centerenheden holder møde ca. 1 gang om ugen. Referaterne findes på AU fællesdrevet: O:\TECH_DCE-Information\DCE-møde_Referater

Hvis du er AU ansat og ikke har adgang til dette drev kan du anmode om adgang via IT supporten