Referater af møder i DCE-centerenheden

DCE-centerenheden holder møde ca. 1 gang om ugen. Referaterne findes på AU fællesdrevet: O:\TECH_DCE-Information\DCE-møde_Referater

Hvis du er AU ansat og ikke har adgang til dette drev, kontakt venligst sekretær Karin Balle Madsen kbm@dce.au.dk