Opgaver

Indledende drøftelser vedr. mindre rådgivningsopgaver

DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi er indgangen for myndigheder, erhverv, interesseorganisationer og offentligheden til Aarhus Universitets faglige miljøer inden for natur og miljø. Centret koordinerer og medvirker til at kvalitetssikre universitetets forskningsbaserede rådgivning til ministerier og andre rekvirenter.

Bliver du kontaktet af et ministerium, en styrelse eller lignende om en potentiel opgave, så er det hensigtsmæssigt, at du inddrager centerenheden så tidligt i processen som muligt, eventuelt ved at henvise rekvirenten til at kontakte centerenheden.  Ministerier, styrelser m.m. er i vidt omfang informeret om, at drøftelse/bestilling af rådgivningsopgaver, som ikke er bragt i egentligt udbud, skal tilgå AU gennem DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi.

I nogle tilfælde (typisk de større opgaver) er opgaven klart beskrevet i et udbudsmateriale. Her bidrager centerenheden med kvalitetstjek af tilbud/kontrakt som beskrevet andetsteds. Såfremt du har brug for yderligere hjælp eller vejledning undervejs, er du velkommen til at henvende dig i centerenheden. 

For en lang række mindre opgaver er rekvirentens behov og ønsker for rådgivningen ikke udtrykt klart, men udtrykt som en problemstilling. Indhold og omfang skal derfor typisk beskrives i en iterativ proces mellem rekvirenten og det faglige miljø.

I disse situationer er centerenhedens rolle i den indledende fase at afdække det reelle behov og identificere den rådgivning, som AU kan yde. Især er det meget vigtigt i den indledende fase, at:

  • afgøre om en opgave er omfattet af hovedkontraktens ad hoc-bestemmelser eller der skal indgås en særskilt kontrakt
  • adskille de politiske, administrative og faglige aspekter af en opgave – i givet fald afvise opgaven, såfremt den vurderes som politisk
  • beskrive opgaven overordnet sammen med rekvirenten før den beskrives i detaljer – for at sikre en forventningsafstemning
  • inddrage overblik over tidligere rådgivningsopgaver inden for området for at sikre en konsistent og effektiv rådgivning
  • sikre helhedsorienteret løsning af opgaven ved at inddrage relevante miljøer/institutter/centre
  • dimensionere opgaven i tid og omfang
  • sikre at offentliggørelse bringes på bane fra starten