Opdatering af kvalitetsstyring af faglig rådgivning

Kvalitetsstyring af faglig rådgivning vedr. miljø og energi er blevet opdateret.

Kvalitetsstyring af faglig rådgivning vedr. miljø og energi er blevet opdateret. Det gælder både Del 1 – Administrativ del, som nu foreligger i version 5, og Del 2A- Faglig rådgivning, som nu foreligger i version 4. Det er bagest i dokumentet oplistet, hvilke ændringer der er i forhold til version 1.

Ændringerne er også kort beskrevet i en præsentation, som kan bruges ved en orientering i institutterne.