Sundhedsstyrelsen promoverer ENVS-forskning

Bladet ”Miljø og Sundhed” fra Sundhedsstyrelsen sætter i denne måned fokus på helbredseffekter af luftforurening i inde- og udemiljø.

Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed har i det seneste nummer af bladet "Miljø og Sundhed" valgt at bringe tre større artikler om luftforurening fra ENVS. Bladet kan læses her:

http://miljoogsundhed.sst.dk/blad/ms1601.pdf