ST Public Sector Consultancy Award 2016

ST Public Sector Consultancy Award 2016 tildeles seniorforsker Thomas Ellermann, Institut for Miljøvidenskab.

Thomas har status som Mr. Luftkvalitet i Danmark. Gennem mere end 15 år har han haft stor indflydelse på forvaltningen af den danske luftkvalitet. Hans arbejde i forskningsbaseret rådgivning er til stor inspiration for kolleger og unge talenter på instituttet.

Thomas er en dedikeret leverandør af topkvalitetsrådgivning, der er baseret på state-of-the-art videnskabelig viden inden for hans felt. Han er en dybt respekteret ven og kollega på Miljøvidenskab. I det politisk-administrative system er han bredt anerkendt for sin faglige viden og sin naturlige flair for håndtering af politisk følsomme emner inden for luftkvalitet og beslægtede områder.

Det seneste år har været særligt fremragende for Thomas, der har forhandlet nye placeringer af forureningsmålestationer (i Aalborg, Odense og København). Forhandlingerne har været udfordrende i forsøget på både at imødekomme trafiksikkerhedsspørgsmål, som håndteres af det lokale politi, og andre interessenter såsom de lokale butiksejere, kommuner og busselskaber.

Siden 2004 har Thomas været overordnet ansvarlig for den atmosfæriske del af det danske NOVANA overvågningsprogram, og han har været projektleder på en lang række rådgivende projekter for danske EPA. Thomas har en unik evne til at samle de bedst mulige hold omkring sig, når myndighederne anmoder om specifikke opgaver. Dermed er han i stand til at sikre, at opgaverne bliver løst til de højeste kvalitetskrav og til fuld tilfredshed for myndighederne. Thomas har også et imponerende overblik over international forskning og kan dermed sikre, at rådgivende opgaver løses i overensstemmelse med state-of-the-art viden. Kombineret med hans vilje til at opnå dyb forståelse af opgaverne, hans sans for sammenhæng og hans veludviklede kritiske sans, kan kvaliteten af hans rådgivende rapporter ikke på nogen måde drages i tvivl.

Tillykke til seniorforsker Thomas Ellermann med ST Public Sector Consultancy Award 2016.