Roskilde: Udendørs askebægre bliver flyttet / outdoor ashtrays will be moved

Flytningen af de 2 askebægre vil blive foretaget i løbet af indeværende uge. The relocation of the 2 ashtrays will be made during the current week.

De to udendørs askebægre ved vores hovedindgang i Roskilde bliver flyttet

 

Som led i opfølgningen på den fysiske APV i forhold til røggener er det besluttet at de to udendørs aksebægre, som i dag er placeret på hver sin side af vores hovedindgangsdør, bliver flyttet henholdsvis ud til kanten af parkeringspladsen og hen til det overdækkede cykelskur.  Flytningen af de 2 askebægre vil blive foretaget i løbet af indeværende uge.

 

The two outdoor ashtrays next to our main entrance-door in Roskilde will be moved

 

It is decided that the two outdoor ashtray-cups, which today are located on either side of our main entrance-door will be moved, respectively to the edge of the parking lot and to the wall of bicycle shed. The relocation of the 2 ashtrays will be made during the current week.

 

Med venlig hilsen/ Kind regards

Steen Dan Christiansen
Centerchef
Administrationscenter ST Roskilde