Puljemidler til støtte af aktiviteter på Forskningens Døgn 2019

Som arrangør på Forskningens Døgn er det mulighed for at søge puljemidler til afholdelse af event under Forskningens Døgn.

Der gives alene støtte til køb af tjenesteydelser, det vil sige ”udgifter ud af huset”. Der kan ikke søges støtte til køb af udstyr, intern løn, driftsudgifter, udgifter til persontransport (taxa og lign.) og forplejning, medmindre dette er en del af en honoraraftale med eksterne partnere. Udgifter hos samarbejdspartner betragtes ikke som ”udgifter ud af huset”.

Der kan maksimalt søges om støtte på 50.000 kr. og minimum 15.000 kr. Puljemidler udbetales eksklusiv moms. Derfor skal ansøgninger og regnskaber aflægges eksklusiv moms.

Ansøgninger skal så vidt muligt indsendes i Styrelsen for Forskning og Uddannelses elektroniske ansøgningssystem – e-grant. Det er ansøgers ansvar, at ansøgningen indeholder alle relevante oplysninger.

Ansøgningsfristen er den 10. januar 2019 kl. 12.00. Ansøgninger modtaget efter tidsfristen kan ikke forventes behandlet

Ansøgningsskema, yderligere oplysninger m.v. findes her.