Presseguide

- når journalisten ringer

Læs PDF-folderen "Når journalisten ringer". Her kan du læse gode råd til kontakten med pressen.

Når journalisten ringer