Opdatering af kvalitetshåndbog for faglig rådgivning

Kvalitetshåndbogen for faglig rådgivning ved DCE er blevet opdateret.

Kvalitetshåndbogen for faglig rådgivning ved DCE er blevet opdateret. Håndbogen findes på O-drevet i mappen O:\ST_DCE-Information\Kvalitetsstyring. Det væsentligste ved den gennemførte opdatering har været at sikre overensstemmelse mellem kravene til kvalitetssikring i DCE’s kvalitetshåndbog og kravene til kvalitetssikring på tværs af ST. Kravene på tværs af ST er beskrevet i dokumentet ”Kvalitetssikring af myndigheds-rådgivning på ST, Aarhus Universitet” af 7. april 2017. Dette dokument ligger også på O-drevet. 

Kvalitetshåndbogen for faglig rådgivning ved DCE indeholder ud over kravene til kvalitetssikring også beskrivelse af den infrastruktur og ansvarsfordeling samt opfølgning og vedligeholdelse af kvalitetssyringen, som bidrager til at sikre kvaliteten af produkter fra DCE. Kvalitetsstyringen bygger på principperne i ISO 9001.