Nyt nummer af 'miljø og sundhed'

Læs bl.a. om polybromerede diphenyl ethere (PBDE) og se abstracts fra årsmødet om arktisk miljø og sundhed.

Bl.a. har Katrin Vorkamp, ENVS, bidraget til dette nummer af 'miljø og sundhed', som udgives af Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed.