Nyt fra DCE om forskertjek af klimatilpasning i EU-lande

Derudover er statusrapporter for arter under EU's Habitatdirektiv og Fuglebeskyttelsesdirektiv offentliggjort.

Læs nyhedsbrevet her. Vil du tilmelde dig nyhedsbrevet, så foregår det her.