Ny medarbejder ved DCE's centerenhed

Vibeke Vestergaard Nielsen er 1. marts 2013 ansat som chefkonsulent ved DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, med tjenestested ved AU Roskilde.

Vibeke Vestergaard Nielsen

Vibeke Vestergaard Nielsen kommer fra en stilling i Miljøstyrelsens enhed for miljøteknologi. Ved DCE’s centerenhed skal hun især varetage områderne atmosfærisk miljø, emissioner til atmosfæren, miljøgeografi og samfundsvidenskabelig miljøanalyse.

vive@dmu.dk - lok. 513 04 (kontor: A2.12)