Ny ansøgningsrunde for Bekæmpelsesmiddelforskning

Nu kan forskere søge om penge til projekter, der minimerer risiko og belastning ved brug af pesticider og biocider. Deadline er 1. december 2017.

Miljøstyrelsen har nu igangsat en ny tilskudsrunde, hvor forskere kan søge om økonomisk støtte til projekter, der bl.a. kan øge vores viden om utilsigtede effekter af bekæmpelsesmidler og være med til at udvikle metoder, der kan minimere forbrug og belastning. Der er afsat 15,4 millioner kroner i perioden 1. juni 2018 til 31. maj 2021.

Fristen for at komme i betragtning i denne ansøgningsrunde er den 1. december 2017.

Tilskudsordningen er en del af Miljøstyrelsens Program for Bekæmpelsesmiddelforskning. Programmet skal bidrage til at minimere brugen og belastningen med bekæmpelsesmidler.

Information om betingelser og krav for ansøgningen

Forskningstemaer, betingelser og krav til denne ansøgningsrunde er bl.a. beskrevet i et opslag, en ansøgningsvejledning, ansøgningsskema, standardvilkår m.v., som findes på Miljøstyrelsens hjemmeside .

Ansøgningsfristen er den 1. december 2017.

Ansøgninger skal indsendes på e-mail til Miljøstyrelsens hovedpostkasse: mst@mst.dk .

I denne ansøgningsrunde er der ved udvælgelsen af forskningstemaer bl.a. taget udgangspunkt i de mål og virkemidler, der er peget på i forslag til Pesticidstrategi 2017 - 2021. Strategien indeholder bl.a. en langsigtet investering i forskning.

Yderligere oplysninger: pesticidforskning@mst.dk