Miljøstyrelsens program for Bekæmpelsesmiddelforskning i perioden 2019-2022

Miljøstyrelsen indkalder nu projektansøgninger til Miljøstyrelsens program for Bekæmpelsesmiddelforskning i perioden 2019-2022.

Opslaget samt diverse skemaer, der skal bruges ved ansøgning, findes på Miljøstyrelsens hjemmeside.   

Særligt prioriterede områder ved denne ansøgningsrunde er:

  • Kommunikation om farer versus risici i forbindelse med ny viden om bekæmpelsesmidler
  • Bekæmpelsesmidlers sundhedseffekter på mennesker
  • Eksponering for bekæmpelsesmidler og effekter af disse i vandmiljøet, herunder grundvand
  • Bekæmpelsesmidler og det terrestriske miljø
  • Bæredygtig anvendelse af bekæmpelsesmidler 

Frist for indsendelse af ansøgning er mandag den 3. december 2018.