Miljøstøtte til Arktis

Indkaldelse af projektansøgninger for 2020/2021. Ansøgningerne skal være Miljøstyrelsen i hænde senest ved udgangen af søndag den 15. november 2020 (dansk tid).

 Miljøstyrelsen etablerer to tilskudspuljer.

  • En pulje med tilskudsmidler til eksisterende, længerevarende monitoreringsindsatser, eksisterende sekretariats- og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd samt igangværende flerårige projekter, som ved tidligere ansøgningsrunde har opnået tilsagn om tilskud for dele af projektet, og som har modtaget tilkendegivelse om yderligere finansiering. Der afsættes 20 mio. kr.
  • En pulje tilskudsmidler til nye et- eller flerårige projekter. Der afsættes 9 mio.kr.

Yderligere oplysninger og ansøgningsskema findes her.