MILJØSTØTTE TIL ARKTIS

Indkaldelse af projektansøgninger for 2018/2019. Ansøgningerne skal være Miljøstyrelsen i hænde senest tirsdag den 13. november 2018. Svar på ansøgningerne kan forventes inden udgangen af marts 2019.

Der ses gerne projektansøgninger, som belyser de kommende års muligheder og udfordringer indenfor miljø- og naturområdet og med relation til den arktiske strategi og arbejdet i Arktisk Råd.

  1. Langtransporteret forurening og dennes betydning for Arktis
  2. Biodiversitet og bæredygtig udnyttelse af levende ressourcer 
  3. Miljøindsats

DANCEA-ansøgningsskema skal anvendes. Skemaet med vejledning findes på Miljøstyrelsens hjemmeside www.mst.dk under Kemi - Kemikalier – Arktis – Dancea-opslag 2017. Kongerigets arktiske Strategi samt Arktisk Råds beslutninger og arbejdsplaner fra seneste møde i maj 2017 kan også hentes der.

Yderligere oplysninger og ansøgningsskemaer mv. findes her.