Miljøstøtte til Arktis 2021/2022

Indkaldelse af projektansøgninger for 2021/2022 - ansøgningsfrist den 15. november 2021

På forslag til finanslov for 2022 er der under § 23.21.31 Miljøstøtte til Arktis afsat 30,1 mio. kr. Formålet med bevillingen er at understøtte Danmarks tilslutning til den arktiske miljøbeskyttelsesstrategi (AEPS), og Danmarks nuværende deltagelse i Arktisk Råds arbejde og andet internationalt miljø- og naturarbejde med arktisk relevans. Bevillingen administreres af Miljøstyrelsen efter bekendtgørelse nr. 697 af 27. maj 2020.

Bevillingen anvendes til en række forskellige aktiviteter med arktisk relevans og med særlig vægt på Rigsfællesskabets del af Arktis og administreres under hensyntagen til Kongeriget Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde, og indsatsen administreres i øvrigt under hensyntagen til den overordnede kompetencefordeling som følge af lov nr. 473 af 12. juni 2009 om Grønlands selvstyre og Kongeriget Danmarks Strategi for Arktis.

Miljøstyrelsen etablerer to tilskudspuljer:

  • En pulje med tilskudsmidler til eksisterende, længerevarende monitoreringsindsatser, eksisterende sekretariats- og koordineringsfunktioner for aktiviteter relateret til Arktisk Råd samt igangværende flerårige projekter, som ved tidligere ansøgningsrunde har opnået tilsagn om tilskud for dele af projektet, og som har modtaget tilkendegivelse om yderligere finansiering. Der afsættes 20 mio. kr.
  • En pulje tilskudsmidler til nye et- eller flerårige projekter. Der afsættes 8,8 mio.kr.

Læs mere og find ansøgninsskema her