MILJØ- OG KLIMASTØTTE TIL ARKTIS

Indkaldelse af projektansøgninger for 2017/2018. Deadline 6. november

På finansloven for 2017 og på forslag til finanslov for 2018 er der under § 24.51.31 afsat midler til Miljøstøtte til Arktis. Bevillingen administreres af Miljø- og Fødevareministeriet (Miljøstyrelsen) og anvendes til en række forskellige aktiviteter med arktisk relevans og med særlig vægt på den danske del af Arktis. Nærværende opslag omfatter en del af bevillingen for 2017 og en del af den forventede bevilling for 2018. Ordningen administreres under hensyntagen til Rigsfællesskabets strategi for Arktis 2011 - 2020 og Danmarks deltagelse i Arktisk Råds arbejde. Der ses gerne projektansøgninger, som belyser de kommende års muligheder og udfordringer indenfor miljø- og naturområdet og med relation til den arktiske strategi og arbejdet i Arktisk Råd.

 Se opslaget og ansøgningsprocedure her.

På Finansloven for 2017 og på Forslag til finanslov for 2018 er der afsat midler til Klimastøtten til Arktis. Energi-, Forsynings og Klimaministeriet indkalder nu ansøgninger til Klimastøtten. Ordningen yder bl.a. støtte til monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis med særlig vægt på Rigsfællesskabets arktiske områder. Her deadline ligeledes 6. november.

Se opslag og ansøgningsprocedure her.