Kursus i forskningsbaseret myndighedsbetjening

25. januar 2023 + 28. februar-1. marts 2023.

Oplysninger om arrangementet

Tidspunkt

onsdag 25. januar 2023, kl. 09:00 - onsdag 1. marts 2023, kl. 16:00

Sted

Aarhus/Middelfart

Arrangør

TECH

Datoer

25. januar 2023 + 28. februar-1. marts 2023.

Det er muligt at deltage enten fysisk og on line til kick-off (25. januar 2023). Såfremt det i henhold til corona-retningslinjerne ikke er muligt at afholde kick-off fysisk, gennemfører vi det helt on line

Såfremt det ikke er muligt at gennemføre internatdelen fysisk den 28. februar-1. marts 2023, flytter vi denne del til datoer, hvor det er muligt at gennemføre fysisk. 

Målgruppe

Dette kursus retter sig mod medarbejdere og ph.d.-studerende ved AU, som ønsker at kvalificere sig til at kunne levere forskningsbaseret myndighedsbetjening. Kurset er obligatorisk for nye medarbejdere, der skal arbejde med myndighedsbetjening inden for de første to år af ansættelsen (fx forskere, seniorforskere, seniorrådgivere, professorer, AC’ere, videnskabelige assistenter), og et tilbud til nuværende medarbejdere, samt ph.d.-studerende.

Formål             

Formålet med kurset er at give deltageren viden, færdigheder og kompetencer til at kunne levere uafhængig, forskningsbaseret myndighedsrådgivning af høj kvalitet og konsistens inden for sit forskningsfelt.

Program

Der tages forbehold for ændringer i programmet.

Bemærk, at der i kurset er inkluderet fuld forplejning alle tre dage (på kursets første dag kun ved fremmøde).

Læringsmål

Når kurset er gennemført, kan deltageren for en given rådgivningsopgave…

  • Beskrive de enkelte trin i rådgivningsprocessen og tilhørende kvalitetssikring og begrunde dem, med afsæt i kendskab til indgåede aftaler og vedtagne kvalitetssikringsprocedurer
  • Forklare den formelle baggrund for forskellige typer bestillinger, med afsæt i den relevante lovgivning og kendskab til det politisk-administrative system
  • Skitsere en plan for kommunikation og interessent-inddragelse, med afsæt i overvejelser om hvad der er god formidling til den givne målgruppe ift. forskellige typer bestillinger
  • Reflektere over egen rolle som forsker hhv. rådgiver, ift. øvrige interessenter i den forskningsbaserede myndighedsrådgivning, herunder overvejelser om armslængde og ytringsfrihed

 

Undervisningsformer

Kurset afvikles som en kombination af

  • Forberedende hjemmearbejde
  • Dagskursus, kick off
  • Internat med oplæg fra og dialog med interne og eksterne undervisere
  • Afsluttende opgave med afsæt i egne cases

Eksamensoplysninger

Hjemmeopgave på baggrund af en relevant case, 12 sider skriftlig aflevering. Alle hjælpemidler er tilladt. 

Censur: Intern censur

Bedømmelse: Bestået/ikke bestået

Tilmelding og tilmeldingsfrist

Tilmeld dig ved at klikke på Tilmelding i menuen på denne side og klik på Deltager-knappen. 

Tilmeldingsfristen er den 13. januar 2023. Der er på dette kursus 24 kursuspladser. Ved fyldt kursus oprettes venteliste. 

Læs mere og find link til tilmelding via dette link: Links, kurser - training courses