Konkurrenceudsættelse af myndighedsbetjening overrasker Aarhus Universitet

Aarhus Universitets myndighedsrådgivning giver politikerne et stærkt videngrundlag og er en god forretning for samfundet. Derfor kommer det bag på universitetet, at området nu konkurrenceudsættes.

Miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen har her til morgen valgt at konkurrenceudsætte universiteternes myndighedsbetjening over de kommende år.

Aarhus Universitet forventer, at ministeriet gennemfører den kontrakt, som allerede er indgået. Det vil betyde, at DCA og DCE’s nuværende rammeaftale med Miljø- og Fødevareministeriet fortsætter frem til og med 2020, hvor den efter planen skal genforhandles. Med aftalen modtager AU samlet set knap 400 mio. kr. årligt til myndighedsopgaver.

Aarhus Universitets rektor, Brian Bech Nielsen, er overrasket over, at ministeren vælger at konkurrenceudsætte alle myndighedsopgaverne ved Miljø og fødevareministeriet. Samtidig kommer det bag på rektoren, at ministeren dermed lægger op til at flytte danske forskningsmidler ud af landet.

”Vi deler i forvejen viden og forskningsresultater med fagfolk fra hele verden. Når dansk fødevareproduktion og miljø i dag ligger i top, så skyldes det ikke mindst den store viden, som forskere fra DCA og DCE har leveret til danske fødevareproducenter, organisationer og styrelser. Vores myndighedsbetjening har gjort det muligt for danske politikere at træffe vigtige beslutninger på et oplyst grundlag, og samtidig har den været en god forretning for samfundet. For hver krone, ministeriet investerer, henter vores forskere yderligere halvanden krone fra andre kilder. Det betyder, at når politikerne investerer 400 mio. kr., så får samfundet viden og forskning for mere end en milliard ud af det”, udtaler rektoren.

 

AU klar til at konkurrere under fair vilkår

Den store udfordring er at sikre ens betingelser i konkurrencen? med danske og udenlandske universiteter og institutioner.

Dekan for Science and Technology, Niels Christian Nielsen, erklærer sig parat til at konkurrere, hvis rammerne er de samme for alle:

”Vi har nogle af de internationalt stærkeste forskningsmiljøer og stor erfaring med at levere myndighedsbetjening af høj kvalitet. En kvalitet, som også ministeriet anerkender. Vi er klar til at byde ind på de opgaver, hvor vi har den nødvendige forskningskapacitet og infrastruktur. Men det tager vi naturligvis først stilling til, når vi kender betingelserne for de enkelte udbud. Konkurrencen skal være fair,” siger Niels Christian Nielsen.

Dekanen peger på, at Aarhus Universitet er vant til at kæmpe om midler i international konkurrence, og at der er skrappe krav til effektiviteten:

”Det er klart, at samfundet skal have fuld valuta for de penge, der investeres i myndighedsbetjening. Det sker allerede i dag, selvom området er blevet beskåret med to procent om året gennem en længere årrække. Derfor er forskerne ved DCE og DCA i forvejen meget opmærksomme på, hvordan pengene anvendes bedst”.

 

??2?L