Klimastøtte til Arktis

Indkaldelse af projektansøgninger for 2019. Ansøgningsfrist 18. november 2018.

Opslaget dækker den forventede finanslovsbevilling for 2019. 

Ordningen yder bl.a. støtte til monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis med særlig vægt på Rigsfællesskabets arktiske områder.

Det fulde opslag kan ses her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, AC medarbejder Morten Skovgård Olsen, Tlf.: 2565 0247, Email: mso@efkm.dk.