Julelukningen i AU-Roskilde

Christmas holiday closing at AU-Roskilde

(Short English version below)

 Kære kolleger i AU/Roskilde.

Her i Administrationscentret i Roskilde har vi også behov for at vores medarbejdere kan få afviklet ferie og afspadsering i dagene omkring jul og nytår. I de 3 sidste arbejdsdage før jul, dvs. fra mandag den 21. december og frem til onsdag den 23. december 2015, vil vores enheder i Administrationscentret derfor være tyndere bemandet end normalt - og særlig den 23. december vil der kun være meget få medarbejdere til stede i Administrationscentret, og kun frem til kl. 14.00. Der vil dog være muligt at modtage og afsende post og pakker i de tre arbejdsdage før juleaften. DCE ”julelukker” deres direkte telefonnummer 8715 5000 fra og med tirsdag den 22. december 2015.

Der holdes som sædvanlig ”julelukket” mellem jul og nytår, dvs. fra og med torsdag den 24. december 2015 og frem til og med søndag den 3. januar 2016. Der vil fortsat være varme i huset og de tekniske anlæg bliver overvåget. Receptionen og kantinen vil være lukkede, og postomdeling og rengøringen vil være indstillet i den nævnte periode. Det vil i de tre arbejdsdage mellem jul og nytår, dvs. fra mandag den 28. december og frem til og med onsdag den 30. december 2015 være muligt at kontakte IT-supporten ”på distancen” via det sædvanlige helpdesk-telefonnummer 8715 5050 eller via mail til adressen roskilde.st.it@au.dk

Vi ønsker jer alle en rigtig god juleferie og glæder os til et fortsat godt samarbejde i det nye år.

Med venlig hilsen

Steen Dan Christiansen
Centerchef - Roskilde
Aarhus Universitet
Administrationscenter ST, Roskilde
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mobil 2558 0666
E-mail sdc@au.dk

(Short English version)

Dear colleagues,

In the last three days before Christmas, from Monday the 21st of December until Wednesday the 23rd of December, our units in the Administration Center will be less manned than usual - and particularly on December 23rd we will be low on staff in the Administration Center, also the Administration center will close early at 14.00PM. However, it will be possible to receive and send letters and parcels all three days before Christmas. DCE will be "Christmas closing" their direct telephone number 8715 5000 as of Tuesday, December 22, 2015.

As usual there will be "closed for Christmas" all days between Christmas and New Year. This means that from Thursday 24th of December 2015 until Sunday 3rd of January 2016 there will be closed in the Administration Center. During this period we will continue to heat the house and everything will of course be monitored. The reception and the canteen will naturally also be closed during this period, and so will postal service and cleaning.

However, it will be possible to contact IT support by phone or e-mail in the three days between Christmas and New Year. This means that you can contact IT support from Monday 28th of December until and including Wednesday the 30th of December. IT support will be working from home in this period and therefore we can only be contacted by phone or e-mail.

Use the helpdesk telephone number 8715 5050 or send us an e-mail to, roskilde.st.it@au.dk.

We wish you all a happy Christmas holiday and we look forward to seeing you next year.

Kind regards

Steen Dan Christiansen
Centerchef - Roskilde
Aarhus Universitet
Administrationscenter ST, Roskilde
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mobil 2558 0666
E-mail sdc@au.dk