IT-support i Roskilde 14. og 15. december 2015

IT-support in Roskilde 14th and 15th of December 2015

English below

IT-supporten i Roskilde er ubemandet mandag den 14. og tirsdag den15. december 2015, men supporthenvendelser via telefon eller mail håndteres /

Alle IT-supportens medarbejdere i Roskilde er mandag den 14. og tirsdag den 15. december 2015 på eksternt kursus i ”IT Service Excellence” i Ballerup. Henvendelser om IT-support bliver de 2 nævnte dage derfor håndteret på distancen af vores to IT-supportkolleger Frankie Zea Henriksen i Silkeborg og Kim Eskesen på Kalø. Der kan således som sædvanlig ringes til IT-supporten på det normale Roskilde-helpdesk-telefonnummer (871) 55050, idet nummeret vil være viderestillet til vores kolleger i Jylland. Og der kan de to nævnte dage som sædvanlig også rekvireres support ved at sende en mail til vores helpdesk på mail-adressen roskilde.st.it@au.dk

Vi er tilbage i IT-helpdesken og på vores arbejdspladser i Roskilde fra onsdag morgen den 16. december kl. 08.00.

Med venlig hilsen

Steen Dan Christiansen
Teamleder, IT-supporten, Science & Technology
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mobil tlf. nr. 2558 0666
e-mail sdc@au.dk

 -------------------------------------

(Short English version)

The IT helpdesk in Roskilde is unmanned on Monday 14th and Tuesday 15th, December 2015, but you can get IT support by phone or e-mail

All our IT supporters in Roskilde will on December, Monday 14th and Tuesday 15th, 2015 attend an external course on “IT Service Excellence”. Questions concerning IT support will on the two mentioned days be handled remote by our IT support colleagues Frankie Zea Henriksen in Silkeborg and Kim Eskesen in Kalø. You can as usual call for IT support at the normal Roskilde-help desk phone (871) 55050, as the number will be forwarded to our colleagues. And you can as usual also ask for IT support by sending an e-mail to our help desk at this mail-address: roskilde.st.it@au.dk

We will be back at the IT helpdesk and at our offices in Roskilde from Wednesday morning December, 16th at 08:00.

Steen Dan Christiansen
Teamlead, IT-support, Science & Technology
Aarhus Universitet
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mobil tlf. nr. 2558 0666
e-mail sdc@au.dk