IDAmiljøs mødekalender for foråret 2013

IDAmiljø har hermed fornøjelsen at præsentere dig for IDAmiljøs mødekalender for foråret 2013

Kære interessent i miljøfaglig vidensudveksling

IDAmiljø har hermed fornøjelsen at præsentere dig for IDAmiljøs mødekalender for foråret 2013

Vi har gjort os umage for  at sammensætte et spændende miljøfagligt mødeprogram relateret til aktuelle emner.

Detaljeret program for IDAmiljøs  møder kan ses på ida.dk, ca. 2 måneder før det enkelte møde afholdes.

Tilmelding til arrangementerne kan ske direkte på www.ida.dk eller via IDAs mødetilmelding på moede@ida.dk

Præsentationerne fra møderne kan downloades kort tid efter mødet på www.ida.dk/idamiljoe (Klik på linket

”Præsentationer fra afholdte arrangementer”, som fører til IDAmiljøs Forum, hvor præsentationerne kan hentes og printes ud).

Som mødedeltager vil du efterfølgende få tilsendt et elektronisk mødeevalueringsskema, hvor du kan give din mening til kende

om kvaliteten af mødet og tilkendegive ris og ros, således at IDAmiljø hele tiden kan lære til brug for fremtidige arrangementer.

Vi hører også gerne om konkrete ønsker til fremtidige møder.

Velkommen til en række spændende arrangementer i foråret!

Venlig hilsen

IDAmiljø
Stig Eggert Pedersen
Formand for IDAmiljø