Fra A-post til B-post pga. prisstigninger

AU is switching from priority post (A) to economy post(B) due to price increases

(English below)

Pga. prisstigninger hos Post Danmark bliver alle breve som udgangspunkt sendt som B-post fra 1. januar 2016.

AU har indtil nu som udgangspunkt sendt al brevpost som A-post, men det ændres pr. 1. januar 2016, hvor brevpost som udgangspunkt vil blive sendt som B-post. Ændringen skyldes, at Post Danmark har varslet markante portoforhøjelser pr. 1. januar 2016.

Udover portoprisen, er den eneste forskel på A- og B-post, at A-post udbringes den efterfølgende dag, mens B-post udbringes senest 4 dage efter afsendelse. 

Intern Post står for frankering af alle breve. Hvis det er absolut nødvendigt, at dit brev er fremme dagen efter afsendelse, skal det sendes som A-post, og du skal skrive ”A” øverst midt på konvolutten, så sørger Intern Post for resten.

Hvis du har spørgsmål, kan du altid kontakte dem, der håndterer posten i dit område. Find oplysninger på www.au.dk/post.  

 

English version

Due to price increases at Post Danmark, as a general rule, all letters will now be sent by economy post (B post) starting on January 1 2016.

Currently, letters sent from AU are sent by priority post (A post) as a general rule. However, this will change on 1 January 2016, after which letters will be sent by economy post (B post). This is due to the fact that Post Danmark has announced significant increases in postal rates that will take effect on 1 January 2016.

Aside from the difference in price, the only difference between priority post and economy post is that priority post is delivered on the following business day, whereas economy post is delivered no later than four days after it is sent. 

AU’s internal mail service handles franking of all letters. If it is absolutely necessary that your letter be delivered the day after it is sent, it must be sent by priority post. To indicate that your letter should be sent by priority post, write the letter ‘A’ at the top centre of the front of the envelope, and Internal Mail will take care of the rest.

If you have questions, feel free to contact the person responsible for handling post in your area. Find contact information here.