Flystyrt i Roskilde kostede vores samarbejdspartnere livet

Ved den tragiske ulykke onsdag den 6. marts i Roskilde Lufthavn ved Tune omkom piloterne Leif Petersen og Jesper Padborg, begge DCE/Bioscience’s samarbejdspartnere.

Leif Petersen havde gennem 30 år fløjet fugle- og pattedyrstællinger i Danmark og i udlandet, medens Jesper Padborg først for nylig var begyndt at flyve for DCE/Bioscience.

Deres fly af typen Partenavia P-68 Observer fra selskabet Bioflight A/S havarerede sent onsdag eftermiddag under anflyvning til Roskilde Lufthavn nær Tune. Flyet havde hele dagen assisteret DCE/Bioscience’s medarbejdere med optællinger af fugle i den sydlige del af den danske Nordsø i forbindelse med igangværende landsdækkende optællinger af vandfugle under NOVANA-programmet. Vores medarbejdere startede og sluttede flyvningen i Esbjerg. Ulykken indtraf i forbindelse med en helt normal standardflyvning tilbage til Roskilde, hvor flyet havde base.

Leif Petersen assisterede som pilot under sådanne optællinger i 30 år. Hans pilotmæssige og menneskelige kvaliteter har været en hjørnesten i de mange optællinger, som medarbejdere under skiftende institutionsnavne har foretaget, både i Danmark og mange steder i udlandet. Ikke mindst i Grønland, hvor Leif Petersen fik stor erfaring i at gennemføre flyvninger med henblik på optællinger af både fugle og havpattedyr.

I sommeren 2012 købte Bioflight A/S Partenaviaen af Leif Petersen, der fortsatte som pilot for firmaet. I forbindelse med overtagelsen var det planen, at Jesper Padborg skulle forestå de fremtidige overvågningsflyvninger i de danske farvande.

Yderligere oplysninger: Ib Krag Petersen, tlf. 58 856, ikp@dmu.dk