Ferie og ferieafvikling 2012/2013

Gælder for ansatte i DCE, ENVS og BIOS

In english below.

Dorthe M. Andersen HR Partner chef/ST har skrevet ud til alle institutsekretær og institutledere, at vi kører videre med den praksis som vi har haft de tidligere år (på bl.a. gl. DMU) med hensyn til overførelse af ferie og særlige feriedage.

Derud over er der vedhæftet links til AU´s retningslinjer og skema til overførelse af ferie, men da vi har kørt på en anden måde, så vil jeg bede jer om at gøre som vi ”plejer”.

Ferieåret 2012/2013 afsluttes som bekendt den 30. april 2013, så jeg vil lige opsummere reglerne for overførsel af alm. ferie og særlige feriedage (kan også ses på den gamle Bazaren: http://bazaren.dmu.dk/personale/regler/ferie/afviklingoverfoersel/).

 

 • Hvis du er i tvivl om, hvor mange alm. feriedage og særlige feriedage du evt. har til gode, kan dette ses i den grå ”boks” i egen tidsregistrering, eller du kan trække en rapport ( web-rapport/tidsrapporter/TID-2121 Ferie til rest og rette teksten til FERIEÅR2012-2013)

 

 • Du kan max overføre 5 alm. feriedage og 5 særlige feriedage fra optjeningsåret 2011 til ferieåret 2013/2014

 

 • Hvis du ønsker at overføre alm. feriedage eller særlige feriedage, skal denne blanket (virker stadig) udfyldes, og derefter godkendes og underskrives af din sektionsleder eller institutleder

 

 • Send blanketten senest onsdag den 24. april til sekretariatet, som vil sørge for at ekspedere blanketten videre til HR ST-Roskilde (Gitte Nielsen)

 

 • Hvis der er medarbejdere, der ikke ønsker at overføre de særlige feriedage optjent i 2011, vil disse dage automatisk blive udbetalt i midt juni måned

 

 • Hvis der er mere end 5 særlige feriedage tilbage (dvs. dage fra optjeningsåret 2010, som blev overført sidste år), vil disse automatisk blive udbetalt i midt juni måned

 

Har du spørgsmål, er du naturligvis velkomne til at spørge.

 

Dear all,

 

The Holiday Year 2012/2013 ends on April 30, 2013 - so I would like to repeat the rules for transfer of ordinary holiday and the special holidays to the new coming holiday year (the rules can be seen on Bazaren:  http://bazaren.dmu.dk/personale/regler/ferie/afviklingoverfoersel/)

 

 • If you cannot remember how many ordinary holidays and how many special holidays you have left, just look in the grey box in your own time sheet - or draw a web report (web-rapport/tidsrapporter/TID-2121 Ferie til rest)
 • You are not allowed to transfer more than 5 ordinary holidays and 5 separate holidays from the qualifying holiday year 2011 to the new holiday year 2013/2014
 • In case you wish to transfer ordinary holidays or separate holidays, this form must be completed and then approved and signed by the head of section or head of department
 • The finished form should be send to the secretariat no later than Wednesday, April 24. We will make sure to forward it to the HR ST-Roskilde (Gitte Nielsen)
 • Employees, who do not wish to transfer the separate holidays in 2011, will have the days paid out automatically in the middle of June 2012
 • If you have more than 5 separate holidays left (i.e. days from the qualifying holiday year 2010, which was transferred last year) these will be paid out automatically in the middle of June 2013

Please do not hesitate to contact us, if you have any questions.