En styrket indsats i 2012 for fremme af miljøløsninger til en grøn omstilling / Programme for Eco-innovation - Danish priorities in 2012

Miljøminister Ida Auken har med opbakning fra alle Folketingets partier fastlagt rammerne for regeringens miljøteknologiske indsats i 2012: MUDP – miljøløsninger til en grøn omstilling.

Miljøminister Ida Auken har med opbakning fra alle Folketingets partier fastlagt rammerne for regeringens miljøteknologiske indsats i 2012: MUDP – miljøløsninger til en grøn omstilling.

Læs pressemeddelelse 


Stigende pres på naturressourcerne, miljøudfordringer og fortsat økonomisk krise skaber efterspørgsel efter nye og mere effektive miljøløsninger – efterspørgsel, som danske virksomheder har gode muligheder for at omsætte til nye grønne teknologier, nye jobs og mere eksport. Det Miljøteknologiske Udviklings- og Demonstrations Program (MUDP) skal hjælpe virksomhederne med at realisere disse muligheder – samtidigt med, at vi gør Danmark grønnere.

Det nye program skal bidrage til at:
- sætte ressourceeffektivitet i centrum for en grønnere økonomi
- styrke sammenhængen mellem miljømæssige prioriteringer og virksomhedernes grønne innovation
- inddrage en bredere gruppe af virksomheder end de traditionelle grønne i bl.a. partnerskaber
- inddrage kommuner og regioner - for at sikre en kobling til regional udvikling og store investerings- og byudviklingsprojekter
- skabe grundlag for større grønne fyrtårnsprojekter, hvor den næste generation af miljøteknologi kan demonstreres i fuld skala

Læs MUDP rammer og prioritering 2012 


I 2012 vil der blive udbudt projekter indenfor følgende områder:
- Vand og klimatilpasning
- Ressourcer og affald – mindre affald og mere genanvendelse
- Luftforurening og støj – i byen og fra skibsfarten
- Kemikalier – alternativer til problematiske kemikalier
- Forurenende virksomheder – industri
- Internationalt miljøsamarbejde og -eksport med fortsat fokus på bl.a. Brasilien, Rusland, Indien og Kina

Der er i alt 40 mill. kr. til fordeling i 2012. Der er ansøgningsfrist den 21. september 2012 kl. 12

Se mere om ansøgningsrunde 2012


En række igangværende partnerskaber om fx teknologier til rensning af ballastvand og grundvandskortlægning i Kina vil blive videreført i 2012. Ligesom der vil blive oprettet partnerskaber indenfor nye områder.

Læs om igangværende partnerskaber