DCE offentliggør ”Grønt indblik”, Årsberetning 2021

Årsberetningen fortæller om den brede vifte af forskningsbaseret rådgivning, overvågning og forskning inden for miljø og natur fra Aarhus Universitet.

Rødben er kategoriseret som en "Næsten truet art" på den danske rødliste. Foto: Kevin Kuhlmann Clausen.

Årsberetningen giver samtidig et indblik i, hvilken betydning disse aktiviteter har for vores miljø og samfund. Læs bl.a. om miljøindikatorer til vurdering af effekter af klimaændringer i Danmark, om 25 års målinger ved Forskningsstation Zackenberg i Grønland, og den gode nyhed om, at luftkvaliteten i Danmark stadig bliver bedre.

DCE har i 2021 leveret i alt 66 rådgivningsrapporter (heraf 35 videnskabelige DCE-rapporter og 31 tekniske DCE-rapporter) og 170 faglige redegørelser (notater). Se flere nøgletal i årsberetningen.

Grønt indblik, Årsberetning 2021. Redaktion: Kirsten Bang. 2022. Aarhus Universitet, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi. 37 s.