DCE fornyer medlemsskabet af NORMAN

Se oversigten over støttede aktiviteter i netværket for 2016

DCE fornyer medlemsskabet af NORMAN – Network of reference laboratories, research centres end related organisations for monitoring of emerging environmental substances.

NORMAN-netværkets medlemsskare omfatter nu ca. 75 institutioner fordelt i de europæiske lande og enkelte udenfor Europa. Læs mere om NORMAN her.

NORMAN støtter aktiviteter, som vedrører nye miljøfarlige stoffer. Netværket er medlemsfinacieret.

Medlemmerne fremsender hvert år forslag til , hvilke aktiviteter indenfor netværkets fagområder, der skal have støtte fra netværket. Alle medlemmer inddrages derefter i en prioritering af de indkomne forslag. Aktiviteter, der vil blive gennemført med støtte fra NORMAN i 2016, fremgår af dokumentet i dette link.

Henvendelse for yderligere oplysninger eller spørgsmål skal ske til Susanne Boutrup sub@dce.au.dk.