AU vinder kontrakt om vildtforvaltning

Aarhus Universitet har vundet konkurrencen om det seneste udbud om myndighedsrådgivning inden for forvaltning af vilde dyr i Danmark.

Vildtforvaltningen i Danmark skal i de kommende fire år fortsat understøttes af forskning og rådgivning fra Aarhus Universitet. 

DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi og AU Bioscience har vundet kontrakter om forskning og myndighedsrådgivning til en samlet værdi af 14 millioner kroner årligt fra 2018 til og med 2021, med mulighed for forlængelse i op til to år.

Det er det første udbud efter annonceringen af, at samtlige midler på området for myndighedsbetjeningen under Miljø- og Fødevareministeriet skal i udbud i de kommende år.

Udbuddet var delt i to kontrakter: Én om forskning og rådgivning inden for blandt andet forvaltning af jagt, konfliktarter og invasive dyr, og én om forvaltning af fugle og pattedyr samt de påvirkninger, mennesker påfører arterne.

Begge kontrakter blev klart vundet af DCE/Bioscience, viser vurderingen af de indkomne tilbud i evalueringen fra Miljøstyrelsen. Dermed kan medarbejdere og ledelse på universitetet nu planlægge arbejdet med vildtforvaltningen i de kommende mindst fire år.

” Det er en flot anerkendelse af det gode og solide arbejde, der bliver ydet på vildforvaltningsområdet. Vi bliver ratet højest på alle de delparametre, som Miljøstyrelsen har opstillet. Det viser at, vi har stærke forskningsmiljøer, som er konkurrencedygtige også inden for myndighedsbetjening – vildtforskning og -rådgivning på Kalø og Roskilde er et godt eksempel på myndighedsbetjening i topklasse,” siger direktør Hanne Bach, DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi.

Kontrakterne er underskrevet med virkning fra 1. januar 2018.

 

For yderligere oplysninger, kontakt venligst direktør Hanne Bach hab@dce.au.dk, +45 87151348.