Ændringer i forhold til et par af vores mødelokaler i Roskilde

Changes regarding a few of our meeting rooms in Roskilde

English below

I forbindelse med nogle interne lokaleflytninger her på ST-lokationen i Roskilde i løbet af uge 42 er der også sket ændringer for så vidt angår to af vores mødelokaler: 

  • Mødelokale A2.24 er nedlagt som mødelokale og er nu kontor for institutlederen for ENVS. Der er i stedet etableret et nyt mødelokale i C2.00, og videokonferenceudstyret i A2.24 er flyttet med til det nye mødelokale. Alle de eksisterende Outlook-kalenderreservationer af mødelokale A2.24 er systemmæssigt flyttet til lokale C2.00. Hvis du som mødearrangør har kalenderreserveret mødelokale A2.24, så skal du selv opdatere din aftale i Outlook således at den står som ”Roskilde C2.00” og ikke ”Roskilde A2.24”, som den vil gøre nu - og samtidig også orientere de inviterede mødedeltagere om at mødet i stedet afholdes i mødelokale C2.00.
     
  • Bygning L øst for landevejen er tømt og fraflyttes i løbet af de næste par uger med henblik på at reducere de samlede huslejeomkostninger. I denne forbindelse er mødelokalerne L1.22a og L1.24 nedlagt. De to mødelokaler i bygning L kan således ikke længere kalenderreserveres eller anvendes til møder. Videokonferenceudstyret fra L1.22a er flyttet til mødelokalet K1.36, som også er beliggende øst for landevejen. Hvis du har lavet kalenderreservationer af mødelokaler L1.22a og L1.24, så bedes du snarest muligt kontakte Charlotte Spang eller Ann-Katrine Christoffersen i ENVS.

 Det er mit håb at de gennemførte lokaleflytninger her i Roskilde samlet set vil medvirke til at give en mere hensigtsmæssig udnyttelse af huset, hvor centrale lokaler bliver udnyttet bedre samtidig med at vores videolokaler komme til at ligge bedre fordelt og med færre ”støjgener” for nabokontorerne.

Changes regarding a few of our meeting rooms in Roskilde

At our ST-location in Roskilde there are changes as regards two of our meeting rooms:

Meeting room A2.24 is killed as a meeting room and is now the office of the Head of the ENVS Institute. Instead we have established a new meeting room in room C2.00, and the videoconferencing equipment in A2.24 has moved to the new meeting room. All existing Outlook calendar reservations of meeting room A2.24 has been moved to room C2.00. If you as the meeting organizer has calendar booked meeting room A2.24, you must update your appointment in Outlook so that it appears as "Roskilde C2.00" and not “Roskilde A2.24”, while you also inform the invitees attendees to the meeting instead held in the meeting room C2.00.

Building L located east of the public highway is empty and will be vacated over the next few weeks. In this context, the meeting rooms L1.22a and L1.24 is now closed. The two meeting rooms in the building L can no longer be calendar reserved or used for meetings. The videoconferencing equipment from room L1.22a has been moved to the conference room K1.36, which is also located east of the public highway. If you have made calendar reservations for meeting room L1.22a or L1.24, so please do not hesitate to contact Charlotte Spang or Ann-Katrine Holme Christoffersen in ENVS.

Med venlig hilsen

Steen Dan Christiansen
Centerchef – Roskilde
Aarhus Universitet
Administrationscenter ST, Roskilde
Frederiksborgvej 399
4000 Roskilde
Mobil 2558 0666
E-mail sdc@au.dk