Ændring i login til eduroam - AU’s trådløse net. Gælder Århus, Silkeborg, Kalø og Roskilde

Change in the logon to Eduroam - AU´s wireless network Apply Århus, Silkeborg, Kalø og Roskilde.

English below

 

AU IT opdaterer universitetets trådløse netværk. Fra den 15. august 2016 kan studerende og ansatte ved AU udelukkende tilgå det trådløse netværk, eduroam, med én type brugernavn.

Fra den 15. august 2016 kan studerende og medarbejdere ved AU udelukkende logge på AU’s trådløse netværk, eduroam, med følgende brugernavn og password:

Brugernavn:       au<AUID>@uni.au.dk (fx au123456@uni.au.dk)

Password:           Adgangskoden til mit.au.dk og AU webmail  

 

Man finder sit AUID på mit.au.dk til højre for sit navn.

15% af eduroams brugere på AU benytter det korrekte brugernavn. Resten kan allerede nu sætte eduroam op med det korrekte brugernavn. Således vil man undgå at miste forbindelsen til eduroam den 15. august.  Eduroam skal sættes korrekt op på alle enheder, hvorfra man ønsker at tilgå det trådløse net: Bærbar, tablet og mobil. Bemærk at Windows10-brugere på uni-domænet allerede har Eduroam korrekt installeret og derfor ikke behøver at gøre noget

Sådan gør du:

·         Kør det lille installationsprogram ’eduroam installer’, som hentes på cat.eduroam.org.

·         Indtast brugernavn og password som beskrevet ovenfor.

Hvis man ikke får rettet sit brugernavn inden d. 15. august vil man, når man forsøger at komme på eduroam, møde en dialogboks, der beder om korrekt brugernavn og password. Når disse er indtastet, vil eduroam igen fungere på enheden.

AU IT udsender infomails den 4. august til de brugere, der for nylig har logget på eduroam, men ikke har fået rettet brugernavnet. Den 8. august samles op på de sidste brugere, der stadig ikke har reageret, med endnu en reminder pr. mail.

Eduroam.au.dk vil snarligt blive opdateret med vejledninger til problemløsning på forskellige enheder.

Eventuelle spørgsmål vedrørende den nye login til eduroam kan rettes til den lokale IT-support.

Med venlig hilsen

IT-supporten på ST

 

---------------------------------------------------------- 

AU IT will update the AU wireless network. From the 15th of August 2016 students and employees can only access the wireless network, eduroam, using one type of user name:


User name:     au<AUID>@uni.au.dk (fx au123456@uni.au.dk)

Password:        The same password as mit.au.dk or AU webmail

 

You can find your AUID on mit.au.dk to the right of your name.

15% of eduroams users already use the correct user name. The rest can already start using the correct user name now - as to avoid losing connection to eduroam on the 15th of August. Eduroam should be set up correctly on all units using eduroam: laptops, tablets and mobiles. Note that Windows10-users who are on the uni-domain already have eduroam correct installed and therefore don´t have to do anything.

Do the following:

·         Run the installationprogram ‘eduroam installer’ from cat.eduroam.org.

·         Type your username and password as described above.

If the correct user name isn´t corrected before the 15th of August – you will (when trying to gain access to eduroam) be requested to use the above mentioned correct user name and password. When this is done, you will again have access to eduroam.

AU IT will send info mails on the 4th of August to all users which have used eduroam recently, but havn’t changed their user name. This will be repeated on the 8th of August to those who still haven´t changed.

Eduroam.au.dk will soon be updated with guidance to the various units.

If you have any questions about the new logon to eduroam, please contact your local IT support organization.

Regards,
The IT support organization at ST