31,5 mio. EUR i støttemidler fra Kommissionen til at få miljøløsninger på markedet

Europa-Kommissionen har iværksat en forslagsindkaldelse med et samlet budget på 31,5 mio. EUR til de 45 bedste projekter inden for økoinnovation. Virksomheder i hele Europa har indtil 5. september til at indlevere deres forslag til markedsføring af innovative miljøløsninger inden for de følgende 5 områder:

Europa-Kommissionen har iværksat en forslagsindkaldelse med et samlet budget på 31,5 mio. EUR til de 45 bedste projekter inden for økoinnovation. Virksomheder i hele Europa har indtil 5. september til at indlevere deres forslag til markedsføring af innovative miljøløsninger inden for de følgende 5 områder:

  1. materialegenvinding

  2. vand

  3. bæredygtige byggematerialer

  4. miljøvenlig virksomhed

  5. føde- og drikkevareindustrien.

EU-kommissær for miljø Janez Poto?nik siger: "Økoinnovation er ikke bare en niche inden for miljøvenlig virksomhed. Europas konkurrenceevne i de kommende årtier afhænger af vores evne til at håndtere knappe ressourcer, og økoinnovationsvirksomhederne baner vejen for denne transformation af hele økonomien. Jeg vil især opfordre små og mellemstore virksomheder til at ansøge om midler og derved bidrage til, at Europa bevarer sin førerposition inden for sektorer som vand og affaldshåndtering".

Læs mere her.