25 % rabat for AU’s medarbejdere på brugen af Sandbjerg Gods som kursussted

Pr. 1. juni 2015 blev der indført en rabat for Aarhus Universitets medarbejdere på brugen af Sandbjerg Gods som kursussted. Aftalen kommer AU’s arrangører af konferencer, seminarer m.v. på Sandbjerg Gods til gode.

Den indførte rabat er på 25 %. Denne ændring er indført med henblik på at gøre det mere attraktivt for Aarhus Universitets medarbejdere at bruge Sandbjerg Gods som kursussted. Rabatten på 25 % fratrækkes basisprisen på Sandbjergs konferencedøgn, som er 1.350 kr.,  mens tilkøb i form af drikkevarer, festmiddag mv. ikke er dækket af rabatten. Med rabat bliver prisen på et konferencedøgn således 1012,50, inkl. moms.

Rabatten ydes til alle deltagere i arrangementer, der udgår fra AU. Det skal forstås sådan, at når den ansvarlige arrangør er ansat ved AU, gælder rabatten for alle deltagere i et givent arrangement, uanset deres ansættelsessted. Kontakt Sandbjerg Gods for at høre mere om, hvordan du opnår rabat.

Prisen for Sandbjergs Konferencedøgn efter rabat indbefatter :

  • Undervisningslokale med AV- og IT-udstyr samt internet
  • Overnatning på enkeltværelse
  • Morgenmad
  • Formiddagskaffe/the
  • Frokost inkl. 1 øl eller vand samt frugt
  • Eftermiddagskaffe/the med hjemmebagt kage
  • 2-retters middag efter køkkenets valg, inkl. 1 øl eller vand samt kaffe/the

Læs mere på www.sandbjerg.dk.

Husk AUFF’s støtteprogram til ph.d.-kurser, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods

Husk at AUFF yder tilskud til betaling for ph.d.?kursusophold, forskergruppemøder, workshops og summer camps på Sandbjerg Gods, således at kursusdeltagernes egenbetaling reduceres. Støtten kan højst udgøre 750 kr. pr. kursusdøgn pr. deltager, og der kan udelukkende søges tilskud til hele kursusdøgn. Med hele kursusdøgn forstås hele kursusdøgn inklusive overnatning.

Til summer camps kan søges støtte til forskeres ophold og lønudgifter i forbindelse med en summer camp på Sandbjerg Gods, hvor forskere underviser forskere.

Læs mere om ansøgningsprocedure m.v. på AUFF’s hjemmeside.