Klimastøtte til Arktis

Indkaldelse af projektansøgninger for 2019. Ansøgningsfrist 18. november 2018.

16.10.2018 | Karin Balle Madsen

Opslaget dækker den forventede finanslovsbevilling for 2019. 

Ordningen yder bl.a. støtte til monitering, udredning og dokumentation af klimaændringernes effekter i Arktis med særlig vægt på Rigsfællesskabets arktiske områder.

Det fulde opslag kan ses her

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, AC medarbejder Morten Skovgård Olsen, Tlf.: 2565 0247, Email: mso@efkm.dk.

Miljø, klima og energi, DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi, Medarbejdere, Calls