Kvalitetsstyring

Kvalitetsstyringen omfatter faglig rådgivning og akkrediterede prøvninger.

Kvalitetsstyring omfatter ud over selve kvalitetssikringen også de andre dele i processen med tilvejebringelse af et produkt, som skal bidrage til at sikre den høje faglige kvalitet af produkterne samt ensartetheden ved udførelsen. Det gælder hvad enten produktet er en rapport, et fagligt notat eller en akkrediteret analyse.

Kvalitetsstyringen er formaliseret i form af akkreditering af prøvninger, og in situ målinger prøvetagning samt kvalitetsstyring af faglig rådgivning.

Kvalitetsstyringen er opbygget af tre hoveddokumenter:

  • QA-håndbog - del 1. Administrativ del
  • QA-håndbog - del 2A. Faglig rådgivning
  • QA-håndbog - del 2B.  Akkrediteret prøvning (ligger på D4InfoNet, se Akkreditering)

Del 1 dækker den administrative del, der er fælles for Faglig rådgivning og Akkreditering. Del 2A omfatter procedurerne i forbindelse med faglig rådgivning, og Del 2B procedurerne i forbindelse med akkreditering.

I kvalitetsstyringssystemet er der henvisninger til andre steder på intranettet: http://dce.medarbejdere.au.dk/ eller medarbejdere.au.dk .

91225 / i31