Letter of intent when forming a consortium

Med et 'Letter of Intent' erklærer vi, at AU/DCE har til hensigt at indgå i et konsortium. Du kan se et eksempel her:
Example Letter of Intent

86772 / i31