Hjælp til ansøgninger

DCE bistår sammen med AU's forskningsstøtteenhed forskere med at finde relevante finansieringskilder for forsknings- og rådgivningsprojekter. DCE kan assistere med strategisk bistand i forbindelse med forskningsansøgninger. Vi kan bl.a. bidrage med viden om, hvor man kan søge midler til hvilke emner og hvordan sætter man sit projekt ind i den rigtige strategiske ramme i forhold til eksisterende danske og europæiske (miljø)politiske målsætninger og programmer.

Arbejdsdelingen mellem DCE og forskningsstøtteenheden er sådan, at du generelt skal bruge Forskningsstøtteenheden til bistand og kvalitetssikring vedr. forskningsansøgninger. Det er især vigtigt ved ansøgninger til EU. Dog er du altid velkommen til at få faglige sparring fra DCE i forbindelse med konkrete projektideer og ansøgninger.

Ved udarbejdelse af tilbud på rådgivningsopgaver, er det derimod DCE der yder bistand og foretager kvalitetssikringen.

På disse sider kan du finde links til de mest centrale finansieringskilder inden for miljøområdet, samt diverse blanketter der kan være nyttige i forbindelse med udarbejdelse af ansøgninger og tilbud.

Kontaktpersoner:

Forskningsstøtteenheden:

Rikke Märcher Rochat, rmr@au.dk, 51371170

Mikkel Bjerg Kongsbak, kongsbak@au.dk, 51371551

DCE centerenhed:

Forskningsstrategi: Anja Skjoldborg Hansen, ash@dmu.dk, 51302

Identifikation af udbud: Vibeke Vestergaard Nielsen, vive@dmu.dk, 51304

Bistand ved udarbejdelse af tilbud: Susanne Boutrup sub@dmu.dk, 58794

Kvalitetssikring af kontrakter: Gry Bagger, gba@dmu.dk, 51307

86717 / i31