Du er her: AU  Medarbejdere  DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Om DCE Opgavefordeling i centerenheden

Opgavefordeling i centerenheden

Opgavefordeling i DCE-centerenheden pr. 1. marts 2019:

Opgave

Hovedansvarlig (med kursiv) og øvrige opgaveansvarlige

Myndighedsbetjening samt anden rådgivning - overordnet.

SUB, LMS, JRF, SJM, VVN, ASH, KIB

Kvalitetssikring, projektstyring, koordinering, faglig formidling af rådgivning inklusiv tilhørende direktiver m.v.:

Opgaveansvarlig:

·         Overfladevand

SJM

·         Arter, naturtyper, biodiversitet m.m.

JRF

·         Arktis

KIB, VVN

·         Miljøøkonomi, samfundsforhold m.m.

VVN

·         Landbrug

SJM

·         Miljøfremmede stoffer, analyser

SUB

·         Klima

ASH, VVN

·         Luft (- landbrug)

VVN

·         Dambrug

LMS

·         Generelt vand- og naturplaner og NATURA2000

SJM (vand)/ JRF (natur)

·         Energi

ASH

·         GMO

JRF, KIB

·         Mikrobiologi

KIB

IT og data

LMS, JRF, SUB

Standat/Stancode-sekretariat

SUB, VVN

Kvalitetsstyring af faglig rådgivning

SUB, HBA, VVN

Offentlig udbud, opdyrkning af markeder m.m.

VVN, SUB

Høringer af udkast til love, bekendtgørelser mv.

SUB + opgaveansvarlig

Forskningsstrategiske opgaver i relation til centrets område. Information om forskningsopslag og støttemidler.

ASH, JRF

Opfølgning på centret strategiske midler ift. institutter

ASH + opgaveansvarlig

Strategiske opgaver ift. rammer for hovedkontrakten, retningslinjer, sager om konkurrenceudsættelse

GBA, RHE, ASH

Generel håndtering af kontrakter og tilbud, kvalitetssikring juridisk og fagligt

GBA, RHE, VVN + opgaveansvarlig

Årsplanlægning for opgaveløsning i institutter. Institutternes rapportering ift. rammeaftalen (årsrapportering, halvårsstatusrapportering mv.)

KIB

Det nationale overvågningsprogram for natur og miljø.

SUB, JRF, LMS, VVN, SJM, ASH

Centerøkonomi, internt budget og regnskab

LMS

Rammeaftale MFVM herunder forhandling, koordinering, økonomi, rapportering m.m. .

HBA, GBA, LMS, KIB

Branding, formidlingsstrategi; Formidlings- og kommunikationsansvar. Opbygning m.m. af hjemmesider

MIS, ASH,

Pressehåndtering, herunder producere nyheder og omtaler, nyhedsbreve m.m.

MIS, + hovedansvarlig

Generelle sekretæropgaver i DCE
Journalisering, registrering
Opsætning af rapporter, notater, tilbud

KBM

Information om konferencer, møder etc. på hjemmeside

KBM

Miljøkonference

ASH

PEER

ASH

SINKS

VVN

NORMAN

SUB

Oversigt/koordinering af international rapportering/bidrag

LMS, JRF, SUB,

HELCOM, OSPAR

LMS

87637 / i31